Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEME ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2016 YILI BİLANÇO VE FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

2017 Yılı Bahar Dönemi İkinci Öğretim Ödenekleri Tavan Tablosu İçin Tıklayınız

2016 İdare Faaliyet Raporu

Cari Harcamaların Kontrol Üst Yazı

Cari Harcamaları Kontrol Genel Yazı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Görüş Yazıları

2016 YILI KAMU İDARE HESABI

Doğrudan Temin Harcamaları İzleme Formu (EK-1)

Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu (EKAP)

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İçin Tıklayınız

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mali Tabloları İçin Tıklayınız

GÖREVLENDİRME YAZILARI VE FORMLARI

JÜRİ ÜYELİĞİ SÜREÇ VE FORMLARI

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

YÖNERGELER