YÖK’ün “Bilinçli Tercih, İstihdam, Kalite Anketi” Sonuçlandı

YÖK tarafından tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerine 10 Ağustos 2017 tarihinde “Bilinçli Tercih, İstihdam, Kalite Anketi” yapılmıştır.

YÖK tarihinde ilk defa yapılan bu anket ile adayların %79’u MYO’larda uygulanan Çift Anadal programı konusunda bilgilerinin olmadığını ifade ederken sadece %21’i MYO’larda uygulanan Çift Anadal programı konusunda bilgilerinin olduğunu ifade etmiştir. “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” te 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte MYO öğrencilerine de lisans öğrencileri gibi çift anadal diploma programına devam etme hakkı getirilmiştir.

Bu düzenleme ile öğrenciler ikinci bir programda öğrenim görebilme ve ikinci bir diplomaya sahip olabilme fırsatını elde etmektedirler. MYO’lardan mezun olacak öğrencilerin niteliğine ve istihdam imkanına önemli katkıları olan bu düzenleme hakkında öğrencilerin yeterince bilgi sahibi olmadığı bu anket sonucunda ortaya çıkmıştır.

“Bilinçli Tercih, İstihdam, Kalite Anketi” Hakkında YÖK tarafından Yapılan Açıklama İçin Tıklayınız…

384 kez görüntülendi